KUIFJE soccer academy / voetbalschool

FIRST SOCCER ACADEMY on CURACAO with the accent on TECHNIQUE !!!


For a moment we stand still .....
respect for the master...


 

                                           

Onze leuze luidt als volgt....

<< Voetstappen in het zand maak je door te lopen, niet door stil te zitten !!!! <<

INTRODUCTIE

Beste ouders en voetbalvrienden,

Welkom op onze  site....

De KUIFJE Soccer Academy staat onder leiding van Thierry JANSEGERS.

Dit projekt bestaat nu al ruim 10 jaar !!!! 

De Soccer Academy heeft een doel....we willen met dit projekt kinderen

van 5 tot en met 12 jaar oud benaderen...en hen de echte basics van

voetbal aanleren....door gebruik te maken van o.a de WIEL COERVER

methode, beroemde methode die wereldwijd wordt gebruikt bij

jeugdopleiding....het accent wordt gezet op de technische aspekten en

 de balbeheersing...door middel van veelvoudig gebruik van de bal....ieder

 kind heeft zoveel mogelijk de bal aan de voet...wat het mogelijk maakt,

duizenden balkontakten per sessie te garanderen...dus, geen

filetrainingen meer, geen onnodige wachtijden om "even" aan de bal

te zijn...de volledige sessie wordt benut om het kind echt de kans te

 geven met de bal om te gaan...en er ook van alles mee aan te vangen....

ook geen "rondjeslopen" tijdens de sessie....de hoge frekwentie van de

 oefeningen maakt het echt onnodig om nog meer de nadruk te leggen

op het fysieke aspekt....de kids zijn echt de hele sessie in beweging

MAAR ...MET de bal aan de voet....wat een wereld van verschil maakt....

laten we ze de kans geven creatief te zijn .... ook wordt aandacht

besteed aan looptechnieken.... "een pinguin kan niet voetballen als 

hij zo blijft lopen ..." dus, daar doen we ook wat aan.... (lol)

 

De sessies worden verzorgd door Thierry JANSEGERS, zelf speler

in België tot in de Tweede klasse (eerste divisie), tevens ook in het

 bezit van een driejarig coachdiploma van de KBVB,en ook nog in het

bezit van een UEFA-B licentie voor jeugd -16jaar.  TJ trainde

 o.a jeugdploegen bij RSC ANDERLECHT, E.AALST, was ook

Jeugdmanager bij KAA GENT, en verder ook nog trainer bij 2de

en 3 de klasse ploegen, alsook jeugdcoordinator in 4de klasse nationaal...

Zijn achtergrond als leraar in 't middelbaar maakt het hem ook

mogelijk, de verschillende oefeningen en technieken op een didactische

en duidelijke manier aan te brengen....daar de groepen beperkt zijn tot

15 spelers...voor de hele kleintjes zelfs 10... is het aspekt van individuele

 verbetering ook vanzelfsprekend...!!!!

De eerste bedoeling van de KUIFJE SOCCER ACADEMY is ...de kinderen

leren om te gaan met de bal...creatief te zijn in alle omstandigheden...het

 natuurlijk talent aan te zetten tot meer durf, de minder begaafde

speler ook meer technische bagage te geven om niet als een modale speler

 te eindigen....daarom gaan mensen niet meer naar de stadions...wel om

spektakel en mooi voetbal....de weg naar de top is heel lang en voor weinigen

 weggelegd, maar juist daarom is de basis zo belangrijk...!!!

De SOCCER ACADEMY wil zeker de clubs hier op CURACAO niet

dwarsbomen in hun werking, integendeel, wij proberen een PLUS te brengen

 aan de kinderen...die trouwens ook nog altijd in hun club kunnen, mogen

blijven voetballen...daarom doen we bewust NIET aan competitie....

Het programma wordt opgesteld voor een periode van drie maanden...

tijdens die drie maanden worden de vele technieken aan bod gebracht...

na die drie maanden  kunnen de spelers/de ouders, als ze het wensen,

voor een nieuwe periode van drie maanden inschrijven...waarin de zelfde

technieken terug aan bod zullen komen, maar dan met een variatie aan

 oefeningen....

Wij zijn  op zaterdag 24 Februari 2007 begonnen met dit initiatief,

 wij groeien dag na dag, en we hopen ook met dit projekt te kunnen

uitgroeien tot een vaste waarde hier op CURACAO....

Wij mogen ook niet vergeten een goede samenwerking met SEDREKO te

 vernoemen, als één van de pilaren van dit initiatief, door ons in

de mogelijkheid te stellen, gebruik te maken van het schitterend

 CRUYFF HARD COURT gelegen op TOTOLIKA (Uteweg), ingehuldigd

in November 2006 ll. door Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

BEATRIX en Johan CRUYFF himself....hebben we nu de mogelijkheid

kinderen te mogen ontvangen en hen een perfect bespeelbaar

oppervlakte aan te bieden....

Een laatste woord van dank aan onze sponsors van het eerste uur...

nl. GATORADE en MCB, die dankzij hun gulle medewerking ook de

kinderen en de SOCCER ACADEMY steunden...andere sponsors

zullen met de tijd erbij komen en zullen dan ook deel uitmaken van

 onze grote voetbalfamilie....

Verder nog veel plezier met onze site...en vertel het maar verder....

iedereen is welkom !!!!

 

Alvast bedankt en tot ziens,

TJ                                                                                                                                             Update 26/7/2017

At the

Kuifje Soccer Academy

VOETBAL = FUN

COMPETITION = NO

FUN = YES

TECHNIQUE = YES

LEARN = YES

INFRA = YES

MOTIVATION = YES

FRIENDS = YES

and much more...